Projeler

2019-2021
Kurumsal Web Arabirimi
2009-2018
ERP
Kurumsal Web Arabirimi
Depo Stok Kontrol
Web Sitesi
Diğer
2006-2009
ProTech
PoolSoft
Diğer
2001-2004
Market Otomasyonu
Diğer
  

Depo Stok Kontrol Sistemi

Prgramın Kullanım Amaçları ve Faydaları:

Depolarda mal akışları öncellikle siparişler, faturalar, EYK'lar, beyannemeler gibi hareketlerle yapılır. Bu kayıtlar daha çok işin resmi kısmını oluşturur. Depo Stok Kontrol programı malların fiili olarak hareketini kontrol eder. Ancak bu hareketleri fatura vb resmi kayıtlarla ilişkilendirir. Depo Stok Kontrol programı içerisinde Raf Stok Sistemide bulunmaktadır.

  • El terminalleri ile kullanım sayesinde taşıma işlemlerinde mamullerin yerinde görülerek yapılması sağlanır.
  • Taşımayı yapan kişi mamullerin olması gereken adetlerini göremez. Bu işlemlerin doğruluğu için önemlidir.
  • Taşımanın tamamlanma derecesi anlık olarak el bilgisayarında görülebilir.
  • Taşıma yapılırken kod ezberlenmesi gerekmez.
  • Taşıma sırasında kod yanlışlığı olması engellenir.
  • Raf Stok Kontrol Sistemi sayesinde depolar daha düzenli hale gelir.
  • Son kullanım tarihi kontrol sistemi bulunmaktadır.
  • Çıkış gerektiğinde, son kullanım tarihi en eski olan stok ilgili raftan istenir.
  • Antrepo, Cep Depolar, Serbest Bölgeler gibi farklı noktalar ortak bir sistemle birbirine bağlanmış olur. Depolar arasındaki hareketler raporlar ile gözlemlenebilir.